ASUS PC Link

ASUS PC Link

Miễn phí
Mirrors your mobile device on the desktop PC
Người dùng đánh giá
3.8  (33 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.2
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   30.3 MB
Mirror and control your mobile on the desktop PC with a keyboard and mouse. Includes high-quality modes for the connection to achieve maximum performance and quality. Connects only using the USB cable and the available port. Pairs the mobile automatically with the app on PC.
ASUS PC Link cho anh gương điện thoại lại ở đây thiết bị của PC. Nó cũng cho phép anh để điều khiển của Android thiết bị của PC chuột và bàn phím. Chương trình sẽ đến cùng với một trực giác mạnh mẽ dễ dùng diện. Chỉ kết nối điện thoại thiết bị máy tính bằng một USB dây cáp điện và bắt đầu xác nhận di động của anh thiết bị.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!