ASUS PC Link

ASUS PC Link

Miễn phí
ASUS PC Link cho anh gương điện thoại lại ở đây thiết bị của PC
Người dùng đánh giá
3.8  (26 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.7
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   30.3 MB
ASUS PC Link cho anh gương điện thoại lại ở đây thiết bị của PC. Nó cũng cho phép anh để điều khiển của Android thiết bị của PC chuột và bàn phím. Chương trình sẽ đến cùng với một trực giác mạnh mẽ dễ dùng diện. Chỉ kết nối điện thoại thiết bị máy tính bằng một USB dây cáp điện và bắt đầu xác nhận di động của anh thiết bị.
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận